Home / Asmenybės / S / Sofija

Sofija

Sofija (1371–1453), Maskvos didžioji kunigaikštienė, LDK didžiojo kunigaikščio Vytauto duktė. 1391 m. ištekėjo už Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasilijaus I. Jos rūpesčiu po Vasilijaus I mirties (1425) didžiuoju kunigaikščiu tapo jų nepilnametis sūnus Vasilijus II. Sofija gavo Vytauto pažadą remti Vasilijų II. Sofijos teisynas (XV a. 3 deš. pab.–4 deš. pr.) išplėtė dalinių kunigaikščių teises. XV a. 4 deš. pradžioje Sofija energingai palaikė Vasilijų II prieš siekusius užimti didžiojo kunigaikščio sostą Haličo kunigaikščius. 1451 m. nominaliai vadovavo mūšiui su mongolais-totoriais, puolusiais Maskvą. Palaidota Maskvos Kremliuje.