Home / Asmenybės / S / Sruoga Balys

Sruoga Balys

Sruoga Balys (1896 02 02–1947 10 16). Lietuvių rašytojas, poetas. Dalyvavo aušrininkų veikloje. 1924–40 m. Kauno, 1940–43 ir po 1945 m. – Vilniaus universitetų dėstytojas. 1943–45 m. kalėjo štuthofo koncentracijos stovykloje. Parašė eilėraščių (rinkinys „Dievų takais“ (1923) ir kt.), poemų, dramų („Milžino paunksmė“ (1932), „Apyaušrio dalia“ (1940–41) ir kt.), atsiminimų knygą „Dievų miškas“ (1957), straipsnių literatūros, meno temomis, vertė užsienio autorių kūrybą.