Home / Asmenybės / S / Stackelbergas

Stackelbergas

Stackelbergas Oto Magnus (1736–1800). Grafas, Pabaltijo vokietis, Rusijos diplomatas. 1772–1791 m. ambasadorius Respublikai. Jo spaudimu sušauktas 1773–1775 m. seimas, kurį Stackelbergas privertė patvirtinti 1772 m. Respublikos padalijimą. Jekaterinos II pavestas, prižiūrėjo karalių, svarbiausius Respublikos pareigūnus, Nuolatinės tarybos narių parinkimą bei paskyrimą. Be jo žinios nei karalius, nei Nuolatinė taryba nieko svarbesnio negalėjo daryti. Ketverių metų seimo (1788–1792) reformų metu Respublikos didikai pareikalavo atšaukti Stackelbergą. Pastarasis buvo atšauktas 1791 m. ir paskirtas Rusijos ambasadoriumi švedijoje.