Home / Asmenybės / S / Staugaitis

Staugaitis

Staugaitis Justinas (1866 11 14–1943 07 08). Lietuvos valstybės veikėjas, kunigas. Vienas iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų. 1918 m. Lietuvos Tarybos vicepirmininkas, 1922–1926 m. kelis kartus seimo pirmininkas ar vicepirmininkas. Nuo 1926 m. Telšių vyskupijos valdytojas. Išleido darbus „Bažnyčios istorija“ (1911), „Valstybė ir bažnyčia“ (1920), „Tikyba ir mokslas“ (1928), apysaką „Tiesiu keliu“ (1934–1935).