Home / Asmenybės / S / Stulginskis Aleksandras

Stulginskis Aleksandras

Stulginskis Aleksandras (1885 02 26–1969 09 22). Lietuvos valstybės veikėjas. Dalyvavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikloje, 1918–1919 m. buvo jos pirmininkas. Dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje. 1918–1919 m. buvo Lietuvos vidaus reikalų ministras, maitinimo ir viešųjų darbų ministras, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, ministrų kabineto pirmininko pavaduotojas. Dalyvavo steigiant ūkio banką ir ūkininkų sąjungą (1919), buvo pirmasis šios sąjungos pirmininkas. 1920–1927 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1920–1922 m. ir 1926–1927 m. seimo pirmininkas. 1920–1922 m. ėjo Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, 1922–1926 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas. 1941 m. buvo ištremtas, 1952–1954 m. kalintas, iki 1956 m. gyveno Komijoje. 1957 m. grįžo į Lietuvą.