Š

šalčius Petras

šalčius Petras (1893 01 25–1958 04 22). Ekonomistas. Dar būdamas gimnazistu įsitraukė į lietuvybės skatinimo veiklą. Vėliau, baigęs gimnaziją, įstojo į Maskvos universitetą ir aktyviai dalyvavo lietuvių studentų draugijoje. Grįžęs į Lietuvą, suorganiz...

šalkauskis

šalkauskis Stasys (1886 05 16–1941 12 04). Lietuvių filosofas neotomistas, pedagogas. 1922–1940 m. dėstė Kauno universitete, 1939–1940 m. buvo šio universiteto rektorius. 1927–1930 m. vadovavo ateitininkų organizacijai. Inicijavo Lietuvių katalikų moksl...

šalna Algimantas

šalna Algimantas (g.1959 09 12) – sportininkas biatlonininkas. 1983 m. 20 km varžybų SSRS čempionas, komandinėse 25 k varžybose laimėjo II vietą. 1983, 1985 m. pasaulio, 1984 m. olimpinių žaidynių Sarajeve estafetės varžybų čempionas. 1983 m. pasaulio...

Šaltenis

Šaltenis Saulius (g. 1945 12 24). Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjas. 1962–1964 m. mokėsi Vilniaus universitete, iš kur buvo paimtas trims metams į sovietinę kariuomenę. Dirbo Lietuvos kino studijoje, rašė apysakas, noveles, kino scenarijus, dramaturgijo...

Šapoka

Šapoka Adolfas (1906 02 13–1961 03 09). Istorikas, istorijos mokslų daktaras (nuo 1932). 1929 m. baigė Kauno universitetą. 1932–1940 m. dėstė Kauno, 1941–1943 m. – Vilniaus universitetuose, docentas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno K...

Šarkis-žukauskas Juozas

Šarkis-žukauskas Juozas (g. 1902 11 26–1994 08 17). Lietuvių kilmės JAV boksininkas. Išgarsėjo 1926 m. nugalėjęs nenugalimą boksininką Harry Wills. 1932 m. tapo sunkiojo svorio pasaulio čempionu. Nuo 1950 metų gyveno JAV.

Šatrijos Ragana, Pečkauskaitė Marija

Šatrijos Ragana, Pečkauskaitė Marija (1877 03 08–1930 07 24). Rašytoja. Lyrinės psichologinės prozos lietuvių literatūroje pradininkė. Parašė apsakymų („Iš daktaro pasakojimų“, 1904, „į šviesą“, 1908, „Sulaukė“, 1906 ir kt.), apysakas „Viktutė“ (1903)...

Šaulys

Šaulys Jurgis (1879 05 05–1948 10 18). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. Dalyvavo kuriant Lietuvos demokratų partiją. 1903–1904 m. „Varpo“ ir „ūkininko“, 1914–1915 m. „Lietuvos žinių“, 1924–1925 m. „Klaipėdos žinių“, „Memel Zeitung“, 1924–1927 m. „Lie...

Šeinius Ignas

Šeinius Ignas, tikr. Jurkūnas (1889 04 02–1959 01 15). Lietuvių rašytojas impresionistas. 1919–27 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėse Danijoje, Suomijoje, švedijoje. 1933–34 m. redagavo laikraštį „Lietuvos aidas“. 1940 m. apsigyveno Stokholme. žymiausi kūriniai...

Šelingas Frydrichas

Šelingas Frydrichas Vilhelmas Jozefas (1755 01 27–1854 08 20). Vokiečių filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos atstovas. 1798–1803 m. Jenos, 1820–26 m. Erlangeno, 1827–41 m. Miuncheno, nuo 1841 m. Berlyno universitetų profesorius. Svarbiausi darbai – „Apie...

Šernius Martynas

Šernius Martynas (1849 11 10–1908 04 14). Lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas. 1878–1904 m. laikraščio „Lietuviška ceitunga“ redaktorius, iki 1894 m. leidėjas. Leido lietuviškus kalendorius, vertė protestantų knygas. Dalyvavo lietuvių literatūr...

Šilingas

Šilingas Stasys (1885 11 11–1962 11 13). Lietuvos valstybės veikėjas. Vienas iš „Santaros“ partijos organizatorių (1917). 1918–1920 m. Lietuvos Tarybos narys, kurį laiką jos pirmininkas. Organizavo Lietuvos Respublikos kariuomenę. Dalyvavo 1926 m. valstyb...

Šimėnas

Šimėnas Valdemaras. Lietuvių archeologas, archeologijos daktaras (1994), docentas (2000). 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas. Pagrindinės tyrimų kryptys – baltų genčių etninė istorija. Parašė apie ...

Šimėnas Albertas

Šimėnas Albertas (g. 1950 02 17). Lietuvos valstybės veikėjas. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą, ekonomistas, matematikas. Ekonomikos mokslų kandidatas. 1972–1984 m. dirbo Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomiko...

Šimkus Stasys

Šimkus Stasys (1887 02 04–1943 10 15). Kompozitorius, dirigentas. 1914 m. Vilniuje subūrė mišrų chorą. 1915–1920 m. JAV organizavo lietuvių chorus, rengė koncertus, statė operetes, leido žurnalą „Muzika“. 1920 m. grįžo į Lietuvą. Klaipėdoje įkūrė muzik...

Šimoliūnas

Šimoliūnas Jonas (1878 05 21–1965 02 11). Lietuvių inžinierius. Dėstė Aukštuosiuose kursuose (1920–1922), Kauno universitete (1922–1944). Kūrė lietuviškus technikos terminus. 1944 m. emigravo į JAV. Išleido darbus apie šventosios ir Klaipėdos uostus, ...

Šimonis Kazys

Šimonis Kazys (1887 08 25–1978 06 05). Dailininkas tapytojas. Surengė daug parodų Lietuvoje ir užsienyje. Nutapė kompozicijų („Troškulys“, 1926, „į kosmosą“, 1958, „Brėkštantis rytas“, 1968 ir kt.), peizažų, portretų, natiurmortų, knygų iliustracijų. Išleido ...

Šivickis

Šivickis Pranciškus (1882 09 30–1968 10 10). Lietuvių mokslininkas, zoologas. 1906 m. apsigyveno JAV, 1922–1928 m. dėstė Filipinų universitete. 1929–1940 m. dėstė Kauno, 1940–1948 m. – Vilniaus universitetuose. 1959–1960 m. buvo Zoologijos ir parazitologijos ...

Škirpa

Škirpa Kazys (1895 02 18–1979 08 18). Lietuvių visuomenės veikėjas, diplomatas, kariškis. 1920–1921 m. buvo Steigiamojo seimo narys. Nuo 1927 m. buvo diplomatas Vokietijoje. 1930–1937 m. – karo atašė. 1937–1938 m. atstovavo Lietuvai Tautų Sąjungoje. 1938 m...

Šleževičius

Šleževičius Adolfas (g. 1948 02 02). Lietuvos valstybės veikėjas. 1993–1996 m. – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. Parašė straipsnių, monografijų agrarinės ekonomikos klausimais.

Šlioceris

Šlioceris Augustas Liudvikas. Vokiečių istorikas (1735 07 05–1809 09 09). ,,Visuotinės Skandinavijos istorijos“ (1771) autorius. 1802–1809 m. į vokiečių kalbą išvertė, parašė komentarus ir 5 knygose išleido apie 1113 metais Nestoro sudarytą metraštį ...

Šliūpas Jonas

Šliūpas Jonas (1861 03 06–1944 11 06). Visuomenės veikėjas, publicistas, medicinos daktaras. Prisidėjo prie žurnalo „Aušra“ steigimo, kurį laiką buvo jo redaktorius. 1884–1919 m. gyveno JAV. 1884–85 m. redagavo „Uniją“, 1885–89 m. – „Apšvietą“, 1894 m. ...

Šocikas Algirdas

Šocikas Algirdas (g. 1928 05 14). Boksininkas. 1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1956 m. Lietuvos SSR sunkiojo svorio bokso čempionas. 1948, 1950, 1952 m. Pabaltijo sunkiojo svorio bokso čempionas. 1949, 1954 m. Tarptautinių studentų žaidynių sunkiojo svorio...

Šuiskis

Šuiskis Vasilijus (1552–1612 09 12). Rusijos caras (1606–1610). 1605 m. pradžioje kovojo su Lžedmitrijumi I. 1606 m. gegužės mėnesį jo vadovaujami sąmokslininkai nužudė carą Lžedmirtijų I. šuiskis buvo paskelbtas caru. Jo kariuomenė numalšino Bolotnik...

Šukevičius

Šukevičius Vandalinas. Archeologas, antropologas, kraštotyrininkas, etnografas (1852 12 10–1919 12 01). Išsilavinimą gavo Vilniuje. Grįžęs į gimtinę pradėjo domėtis senove. 1883 m. tyrė Nočios kapinyną. V. šukevičius ypač domėjosi akmens amžiumi, tyrė...

Šulcas

Šulcas Jonas (apie 1684–1710). Raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų dvasininkas. Išvertė ir išleido „Ezopo pasakėčias“ (1706) – pirmąją pasaulietinę grožinės literatūros knygą lietuvių kalba.

Švarnas

Švarnas (mirė 1269), Galičo kunigaikštis, kunigaikščio Danijilo Galičiečio sūnus. 1254 (ar 1255) m. didysis Lietuvos kunigaikštis Mindaugas ištekino už jo savo dukterį ir taip įgijo sąjungininką. 1262 m. švarnas talkino Treniotos žygyje į Mazoviją ir, pa...

švitrigaila

Švitrigaila (apie 1370–1452 02 10), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos, Tverės kunigaikštytės, sūnus. 1386 m. švitrigaila kartu su kitais keliais broliais Krokuvoje priėmė krikštą ir gavo Boleslovo vardą. Viešajam...