Home / Asmenybės / Š / šalčius Petras

šalčius Petras

šalčius Petras (1893 01 25–1958 04 22). Ekonomistas. Dar būdamas gimnazistu įsitraukė į lietuvybės skatinimo veiklą. Vėliau, baigęs gimnaziją, įstojo į Maskvos universitetą ir aktyviai dalyvavo lietuvių studentų draugijoje. Grįžęs į Lietuvą, suorganizavo kooperacijos departamentą ir tapo Lietuvos kooperacijos teoretiku ir praktiku. Svarbiausi veikalai: „Tautos ūkis ir kooperacija“ (1934), „Ekonominės doktrinos“.