Home / Asmenybės / Š / šalkauskis

šalkauskis

šalkauskis Stasys (1886 05 16–1941 12 04). Lietuvių filosofas neotomistas, pedagogas. 1922–1940 m. dėstė Kauno universitete, 1939–1940 m. buvo šio universiteto rektorius. 1927–1930 m. vadovavo ateitininkų organizacijai. Inicijavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigimą 1922 m, 1938–1940 m. buvo jos pirmininkas. žurnalų „Romuva“ (1921–1922), „židinys“ (1932–1934) redaktorius. Kūrė lietuvišką filosofijos terminiją. Svarbiausi darbai – „Filosofijos įvadas“ (1928), „Kultūros filosofijos metmens“ (1926), „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“ (1933) bei kiti.