Home / Asmenybės / Š / Šapoka

Šapoka

Šapoka Adolfas (1906 02 13–1961 03 09). Istorikas, istorijos mokslų daktaras (nuo 1932). 1929 m. baigė Kauno universitetą. 1932–1940 m. dėstė Kauno, 1941–1943 m. – Vilniaus universitetuose, docentas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Svarbiausi darbai – „Lietuva ir Lenkija Jogailos laikais“ (1953), „Atsakingieji Lietuvos politikos vadai reformų seimo metu“ (1936), „Lietuva ir Lenkija po 1569 m. Liublino unijos“ (1938), „Jonušas Radvila ir švedija“ (1939), „Bajoriškoji „demokratija“ (1941), „Lietuvos kaimo ir dvaro santykiai XVIII a. antroje pusėje“ (1941), „Senasis Vilnius“ (1963). Apibendrinamojo veikalo „Lietuvos istorija“ (1936) vienas autorių ir redaktorius.