Home / Asmenybės / Š / Šliūpas Jonas

Šliūpas Jonas

Šliūpas Jonas (1861 03 06–1944 11 06). Visuomenės veikėjas, publicistas, medicinos daktaras. Prisidėjo prie žurnalo „Aušra“ steigimo, kurį laiką buvo jo redaktorius. 1884–1919 m. gyveno JAV. 1884–85 m. redagavo „Uniją“, 1885–89 m. – „Apšvietą“, 1894 m. – „Naują gadynę“ , 1910–15 m. – „Laisvą mintį“. Dalyvavo steigiant Apšvietos ir mokslo draugiją Tilžėje (1883), Lietuvos mylėtojų draugystę JAV (1885), Susivienijimą lietuvių Amerikoje (1886), Lietuvių mokslo draugystę (1889), įvairias laisvamanių draugijas, dalyvavo „Aušros“ draugijos, „Sandoros“ politinės organizacijos veikloje. Grįžęs į Lietuvą, 1921 m. buvo Lietuvos banko direktorius. 1930 m. dėstė Kauno universitete. 1939–41 m. buvo Palangos burmistras. 1944 m. emigravo į Austriją. Parašė darbų religijos istorijos, Lietuvos istorijos ir etnografijos temomis, medicinos populiarinimo darbų, pirmąją lietuvių literatūros istoriją „Lietuviškieji raštai ir raštininkai“ (1890).