Home / Asmenybės / Š / Šuiskis

Šuiskis

Šuiskis Vasilijus (1552–1612 09 12). Rusijos caras (1606–1610). 1605 m. pradžioje kovojo su Lžedmitrijumi I. 1606 m. gegužės mėnesį jo vadovaujami sąmokslininkai nužudė carą Lžedmirtijų I. šuiskis buvo paskelbtas caru. Jo kariuomenė numalšino Bolotnikovo sukilimą (1606–1607). 1607 m. nuostatais sustiprino baudžiavą. šuiskiui valdant 1607 m. pab.–1609 m. įvyko Lžedmitrijaus II avantiūra, o nuo 1609 m. rugsėjo mėnesio – tiesioginė Respublikos intervencija. šuiskio kariuomenė 1610 07 04 prie Klušino pralaimėjo Respublikos kariuomenei. šuiskis 1610 07 17 maskviečių buvo nuverstas nuo sosto. 1610 m. rugsėjį buvo išduotas lenkams ir mirė šių nelaisvėje.