Home / Asmenybės / Š / Šukevičius

Šukevičius

Šukevičius Vandalinas. Archeologas, antropologas, kraštotyrininkas, etnografas (1852 12 10–1919 12 01). Išsilavinimą gavo Vilniuje. Grįžęs į gimtinę pradėjo domėtis senove. 1883 m. tyrė Nočios kapinyną. V. šukevičius ypač domėjosi akmens amžiumi, tyrė ne vieną šio laikotarpio paminklą, tačiau neaplenkė ir piliakalnių bei pilkapių. Vien tik Lydos gubernijoje ištyrė daugiau nei 120 kapų ir 16 pilkapių. Pradėjo tirti dirbinių cheminę sudėtį, ypač jį domino žemdirbystės įrankiai, jų raida nuo Lateno periodo iki pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Buvo Vilniaus mokslo draugijos ir Krokuvos kraštotyros draugijos narys. Dalyvavo IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje. Dalį savo surinktos archeologinių radinių kolekcijos perdavė Krokuvos, Peterburgo, Maskvos, Vilniaus muziejams. Palaidotas tėviškėje.