T

Tacitas

Tacitas Publijus Kornelijus. Romėnų istorikas, publicistas, diplomatas (tarp 54 ir 57–apie 120). Pradėjęs politinę karjerą Vespasiano laikas, 78 ar 79 m. ėjo kvestoriaus pareigas, 80 ar 81 m. tapo edilu, 88 m. buvo pretoriumi, 97 m. – konsulu, o 110–111 ...

Tallat-Kelpša Juozas

Tallat-Kelpša Juozas (1889 01 01–1949 02 05). Kompozitorius, dirigentas. Organizavo chorus, rinko liaudies dainas, dėstė Kauno muzikos mokykloje ir Kauno konservatorijoje. Nuo 1920 m. buvo Valstybės teatro dirigentas, 1923 m. direktorius. 1944–1949 m. Liet...

Tamkevičius

Tamkevičius Sigitas (g. 1938 11 07). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. 1972–1983 m. redagavo Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. 1983–1988 m. kalėjo sovietiniame lageryje. 1989–1990 m. buvo KTKS dvasios tėvas, 1990–1991 m. – rektorius. Nuo 1991 m....

Tarasenka

Tarasenka Petras. Lietuvių archeologas, muziejininkas ir rašytojas (1892 12 07–1962 05 17). Istoriją studijavo Pskovo pedagoginiame institute, klausėsi A. Spicyno paskaitų. Tyrinėjo Rytų Lietuvos piliakalnius Ukmergės, Rokiškio ir Zarasų rajonuose. P. Tarasenk...

Tatarė Antanas

Tatarė Antanas, Totoraitis Antanas (1805 05 17–1889 12 25). Lietuvių rašytojas, vienas iš lietuvių grožinės literatūros pradininkų, kunigas. Rėmė 1863 m. sukilimą, už tai ištremtas į Penzos guberniją, nuo 1871 m. gyveno Lomžoje. Parašė pasakėčių, apsakymų,...

Tautavičius

Tautavičius Adolfas. Lietuvių archeologas, humanitarinių mokslų daktaras (1954), habilituotas daktaras (1997). 1950 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1946 m. dirba Lietuvos istorijos institute: 1962–1987 m. – Archeologijos skyriaus vadovas, 1951–1960...

Tautvilas

Tautvilas (mirė1263), veikiausiai Mindaugo brolio Dausprungo sūnus. Manoma, kad apie 1248 m. įsitvirtino Polocke. 1248 m. kartu su broliu Edivydu ir dėde Vykintu, Mindaugo pasiųsti, kariavo Smolensko žemės šiaurėje ir rytuose. Mindaugui užgrobus jų žemes ...

Teodoras

Teodoras. Kijevo kunigaikštis, Gedimino brolis. Apie 1325 m. užėmė Kijevą, veikiausia padedamas didžiojo kunigaikščio Gedimino.

Teodoras Liubartaitis

Teodoras Liubartaitis (mirė 1431), Liubarto sūnus, Gedimino vaikaitis, Volynės Vladimiro ir Lucko, vėliau – ir Seversko kunigaikštis.

Teodorikas

Teodorikas. Ostgotų karalius (apie 454–526 08 26). 488 m. įsiveržė į Italiją, 493 m. nuvertė jos karaliumi pasiskelbusį Odoakrą ir įkūrė ostgotų valstybę su sostine Ravena. Kasiodoro sudarytame Teodoriko raštinės dokumentų rinkinyje „įvairenybės“ yra ...

Teofilis

Teofilis (Teofilas), LDK stačiatikių metropolitas (1317–1331). Rezidavo Naugarduke. Jo bažnytinė jurisdikcija apėmė Juodąją Rusią, veikiausiai Polocką ir Vitebską. Palaikė ryšius su tam tikrais LDK nepriklausančių Rusios miestų ir Konstantinopolio sluoksniais. Plėt...

Terleckas

Terleckas Antanas. Lietuvos visuomenės, politikos veikėjas, Lietuvos laisvės lygos vadovas. Dalyvavo antisovietinio pogrindžio veikloje. 1987 08 23 kartu su kitais organizavo Molotovo-Ribentropo pakto paminėjimui skirtą mitingą prie A. Mickevičiaus paminkl...

Tilvytis

Tilvytis Teofilis (1904 01 28–1969 05 05). Lietuvių poetas. Satyrinio savaitraščio „Kuntaplis“ redaktorius (1933–1940). 1947–1963 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Išleido poezijos, parodijų, feljetonų rinkinių, poemų („Dičius“ (1934), „...

Timūras

Timūras, Timūras-Kotlogas. Aukso ordos chanas (nuo1395). 1394–1395 m. nugalėjo ir pašalino iš sosto tuometinį Aukso ordos chaną Tochtamyšą, kuris pasidavė Vytautui. Didysis Lietuvos kunigaikštis ketino grąžinti Tochtamyšui sostą ir 1397–1398 m. surengė keletą ...

Tiškevičius

Tiškevičius Eustachijus. Archeologas ir muziejininkas (1814 04 18–1873 08 27). Pirmasis Lietuvos priešistorę suskirstė į periodus – akmens, žalvario ir geležies. 1855 m. grafo E. Tiškevičiaus iniciatyva buvo įsteigta Vilniaus laikinoji archeologijos ...

Tochtamyšas

Tochtamyšas (mirė 1406), Aukso ordos chanas ( nuo 1380), Chano Džučio palikuonis. 1382 m. jo kariuomenė užėmė ir sudegino Maskvą. 1389–1395 m. kare Tochtamyšas pralaimėjo Timūrui ir neteko Užkaukazės ir Vidurinės Azijos žemių į rytus nuo Volgos. 1398–13...

Tolstojus Dmitrijus

Tolstojus Dmitrijus (1823 03 01–1889 04 25). Rusijos valstybės veikėjas, istorikas. 1865–80 m. šv. Sinodo oberprokuroras. 1866–80 m. liaudies švietimo ministras. Pagal klasicizmo principus pertvarkė vidurinio švietimo sistemą. 1882–89 m. vidaus reikalų...

Traidenis

Traidenis (mirė 1282), Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1269). Jo domenas buvo prie Neries (su Kernave). Prie Lietuvos galutinai prijungė Juodąją Rusią. Sėkmingai kariavo su Livonijos ordinu – nugalėjo 1270 m. Karusės ir 1279 m. Ašeradės mūšiuose. Re...

Tretjakovas

Tretjakovas Piotras. Rusų archeologas (1909 11 12–1976 06 12). Tyrinėjo Aukštutinio Pavolgio ir Padneprės piliakalnius. Svarbiausieji veikalai – „Rytų slavų gentys“ (1953), „Senieji Smolensko žemės piliakalniai“ (1963), „Padneprės ir Pavolgio finougrai,...

Trumenas

Trumenas Haris (1884–1972). JAV prezidentas (1945–1953). Jam prezidentaujant prasidėjo šaltasis karas, karas Korėjoje. Trumeno vardu vadinama JAV paramos karo nualintoms Europos šalims programa.

Tumas-Vaižgantas Juozas

Tumas-Vaižgantas Juozas (1869 09 20–1933 04 29). Lietuvių rašytojas, kunigas. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose. 1897–1902 m. buvo „Tėvynės sargo“, 1900–02 m. – „žinyčios“, 1920 m. „Tautos“, 1921–22 m. „Mūsų senovės“ redaktorius. Prisidėjo kuriant Lietu...

Turla Vladas

Turla Vladas (g. 1953 02 22). šaulys. 1980, 1981, 1982 ir 1984 m. SSRS, 1981, 1982 ir 1983 m. Europos, 1982, 1983 ir 1985 m. pasaulio kulkinio šaudymo čempionas. Pasiekė 3 SSRS rekordus, tris kartus pagerino pasaulio rekordus.

Tyla

Tyla Antanas (g. 1929 10 29). Lietuvių istorikas, profesorius, humanitarinių mokslų hab. daktaras. Nuo 1958 m. dirba Lietuvos istorijos institute (1992–1999 m. – instituto direktorius). Dėsto Kauno Vytauto Didžiojo universitete, profesorius. Lietuvos...