Home / Asmenybės / T / Tarasenka

Tarasenka

Tarasenka Petras. Lietuvių archeologas, muziejininkas ir rašytojas (1892 12 07–1962 05 17). Istoriją studijavo Pskovo pedagoginiame institute, klausėsi A. Spicyno paskaitų. Tyrinėjo Rytų Lietuvos piliakalnius Ukmergės, Rokiškio ir Zarasų rajonuose. P. Tarasenka buvo Valstybės archeologijos komisijos narys, 1944–1946 m. – Kauno karinio muziejaus direktorius, 1947–1958 m. dirbo M.K. čiurlionio dailės muziejaus archeologijos skyriuje. Labai vertingas yra jo sudarytas Lietuvos archeologijos paminklų registras „Lietuvos archeologijos medžiaga“ (1928). P. Tarasenka parašė jaunimui nuotykių apysakų, kuriose populiarinamas istorijos mokslas.