Home / Asmenybės / U / Urbonas VI

Urbonas VI

Urbonas VI. Tikrasis vardas Bartolomėjas Prinjanas (1318–1389 10 05), popiežius (nuo 1378). 1388 03 22 patvirtino Vilniaus vyskupystės įsteigimą, o 1388 04 17 – Lietuvos krikštą. Urbonas VI vyskupą Dobrogostą įgaliojo sutvarkyti bažnytinius reikalus Lietuvoje ir įkurti Vilniaus vyskupiją pavedant ją Griezno arkivyskupo valdžiai. Vilniaus vyskupu paskirtas pranciškonų kunigas Andrius. Vilniaus vyskupijos kapitulą sudarė 2 prelatai ir 10 kanauninkų.