Home / Asmenybės / V / Vaclovas IV

Vaclovas IV

Vaclovas IV Liuksemburgietis (mirė 1419), Karolio IV Liuksemburgiečio sūnus. Tėvui esant gyvam, buvo išrinktas šv. Romos imperatoriumi (1376), po tėvo mirties (1378) paveldėjo ir čekijos karaliaus sostą. Vokietijos kurfiurstai Frankfurto seime pašalino jį iš šv. Romos imperijos imperatoriaus sosto ir imperatoriumi išrinko grafą Ruprechtą (1400). Vaclovui IV liko valdyti čekija. Rėmėsi miestiečiais, palaikė J. Husą, bet nebandė pastarojo išgelbėti nuo sudeginimo.