Home / Asmenybės / V / Vaičaitis Pranas

Vaičaitis Pranas

Vaičaitis Pranas (1876 02 10–1901 09 21). Poetas. Parašė lyrinių ir pilietinių eilėraščių, elegijų, sonetų, baladžių, eiliuotų satyrų, epigramų. Vertė užsienio rašytojų kūrinius. Kai kurie eilėraščiai virto liaudies dainomis.