Home / Asmenybės / V / Vaičkus Juozas

Vaičkus Juozas

Vaičkus Juozas (1885 04 16–1935 04 07). Aktorius, režisierius. Vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų. 1905 m. Mažeikiuose subūrė vaidintojų trupę. (nuo 1911 m. Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras“). 1916 m. Petrograde įsteigė vaidybos studiją. 1921–1923 m. vadovavo savo įkurtai vaidybos studijai Vilniuje. 1923 m. išvyko į JAV. įsteigė lietuvių dramos trupę, jai vadovavo. 1931 m. grįžo į Lietuvą. 1932 m. Kaune įkūrė kino ir teatro studiją bei bendrovę „Lietfilm“.