Home / Asmenybės / V / Vailokaitis

Vailokaitis

Vailokaitis Jonas (1886 06 25–1944 12 16). Lietuvos valstybės veikėjas. 1917–1920 m. Lietuvos Tarybos narys. 1920–1922 m. dalyvavo Steigiamojo seimo veikloje. Su broliu įsteigė „ūkio“ banką, buvo daugelio akcinių bendrovių steigėjas.