Home / Asmenybės / V / Valančius Motiejus

Valančius Motiejus

Valančius Motiejus (1801 02 28–1875 05 29). Lietuvių rašytojas, švietėjas, katalikų bažnyčios veikėjas, žemaitijos vyskupas. 1840–42 m. Vilniaus, 1842–45 m. Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. 1845–50 m. buvo Varnių kunigų seminarijos rektorius. Nuo 1850 m. žemaitijos vyskupas. Steigė parapijų mokyklas, skatino mokymą lietuvių kalba, organizavo blaivybės draugijas, rėmė knygnešių veiklą. Parašė didaktinio pobūdžio apsakymų, pasakojimų (rinkiniai „Vaikų knygelė“ (1868), „Paaugusių žmonių knygelė“ (1868), „Pasakojimas Antano tretininko“ (1872) ir kt.), religinių knygų, išleido tautosakos rinkinį „Patarlės žemaičių“ (1867). žymiausi veikalai – apysaka „Palangos Juzė“ (1869), istorinis darbas „žemaičių vyskupystė“ (1848).