Home / Asmenybės / V / Valavičius

Valavičius

Valavičius Eustachijus (mirė 1587 m. gruodį Sondomeže, Lenkija). Nuo 1551 buvo didžiojo Lietuvos kunigaikščio maršalka ir raštininkas, 1561–1569 m. – rūmų maršalka ir LDK iždininkas, 1566–1579 m. dar ir LDK pakancleris. 1569–1579 m. Trakų, 1579–1587 m. Vilniaus kaštelionas ir LDK kancleris. Dalyvavo Livonijos kare (1558–1583). Vienas iš Valakų reformos rengėjų. Rėmė istoriką Motiejų Strijkovskį. Antspaudavo Vilniaus universiteto įsteigimo privilegiją (1579).