Home / Asmenybės / V / Valua

Valua

Valua Henrikas (1551 09 19–1589 08 02), paskutinysis Prancūzijos karalius iš Valua dinastijos. Karaliaus Karolio IX brolis. 1572 m., mirus paskutiniajam Gediminaičiui žygimantui Augustui, iš daugelio pretendentų į žečpospolitos sostą Lenkijos ir Lietuvos feodalai išsirinko Henriką Valua. Būdamas 23 metų įsipareigojo vesti velionio valdovo seserį Oną, kuriai ėjo 55-ieji. Vedybos buvo reikalingos dinastiniam ryšiui išsaugoti. Henriko artikuluose buvo pasižadėta nesiekti, kad sostas taptų paveldimas. Jis patvirtino disidentų konfederacinį aktą, pažadėjo šaukti seimą ne rečiau kaip kas dveji metai, karo ir taikos klausimų nespręsti be senato, nuolat laikyti prie savęs 16 patarėjų, sumokėti žygimanto Augusto skolas, karo atveju kariuomenę samdyti už savo pinigus. Atvykęs į Lenkiją ir Krokuvoje vainikavęsis, Henrikas Valua pažadų nepaisė ir vedybas su Ona žygimantaite atidėliojo. Jis karaliavo vos 5 mėnesius. Sužinojęs apie savo brolio Karolio IX mirtį, nieko nesakęs, išvyko į Prancūziją ir ten pradėjo karaliauti Henriko III vardu. Valdydamas kovojo su hugenotais ir katalikų lygos vadais Gizais, pretendavusiais į sostą. 1588 m. iš sukilusio Paryžiaus pabėgo į šartrą. Suartėjęs su Navaros karaliumi Henriku, artinosi į Paryžių, tačiau per apgultį buvo katalikų nužudytas.