Home / Asmenybės / V / Vasiliauskas

Vasiliauskas

Vasiliauskas Kazimieras (1922 04 09–2001 10 14). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas. 1941–1946 m. mokėsi Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. 1946 m. įšventintas kunigu, iki 1949 m. ėjo vikaro pareigas Kalesninkuose, švenčionyse, Vilniuje, Rimšėje. 1949–1957 m. kalėjo Intos ir Vorkutos lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą, vikaravo švenčionyse, tačiau 1958 m. vėl ištremtas iš Lietuvos. Iki 1968 m. neturėjo teisės grįžti į Lietuvą, gyveno Daugpilyje. 1968 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Varėnos parapijos klebonu, nuo 1975 m. – Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios vikaras adjutorius, nuo 1989 m. – Vilniaus arkikatedros klebonas. 1989 m. iš popiežiaus Jono Pauliaus II gavo monsinjoro – popiežiaus kapeliono – garbės vardą. 1993–1995 m. – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Nuo 1997 m. – Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1995 m. apdovanotas Santarvės fondo premija. Buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto garbės narys (nuo 1998), Vilniaus miesto garbės pilietis (nuo 2000).