Home / Asmenybės / V / Vaza Vladislovas

Vaza Vladislovas

Vaza Vladislovas (Vladislovas IV) (1595 04 19–1648 05 20). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1632–1648). Zigmanto Vazos sūnus. Per Respublikos karą su Rusija 1610 m. rusų bajorijos dalies buvo išrinktas caru, bet sosto negavo. 1617 m. su kariuomene bandė užimti Maskvą, 1632–1634 m. dalyvavo Smolensko kare. Polianovkos taikos sutartyje (1634) atsisakė pretenzijų į Rusijos sostą. Kaip švedijos karalių palikuonis kandidatavo ir į švedijos karaliaus sostą. Dėl to 1635 m. Respublika kariavo su švedija. Vladislovas buvo karaliaus valdžios stiprinimo šalininkas, kovojo su didikais. Palyginus su Zigmantu Vaza buvo tolerantiškesnis nekatalikams. Vladislovas iš Vazų daugiausia laiko rezidavo Lietuvoje, dažnai lankėsi Vilniuje.