Home / Asmenybės / V / Vaza Zigmantas

Vaza Zigmantas

Vaza Zigmantas (Zigmantas III) (1566 06 20–1632 04 30). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1587–1632), švedijos karalius (1592–1599). švedijos karaliaus Jono III ir žygimanto Augusto sesers Kotrynos sūnus. Vazų dinastijos Respublikoje pradininkas. Būdamas valdovas bandė įvesti absoliutizmą. šių ketinimų atsisakė po 1606 m. Zebžydovskio rokošo, nors jį ir numalšino. Buvo aršus katalikas (1596 m. sudaryta bažnytinė Bresto unija, 1602 m. jo prašymu Kazimiero Jogailaičio sūnus Kazimieras paskelbtas šventuoju.), rėmė kontrreformaciją. Siekė atgauti švedijos sostą, kurį prarado, bandydamas atkurti ten katalikybę. Per 1600–1629 m. karą su švedija Respublika prarado didžiąją Livonijos dalį su Ryga, Tartu. Mėgindamas išplėsti savo įtaką Rusijoje, 1604–1610 m. rėmė Dmitrijaus Apsišaukėlio I ir Dmitrijaus Apsišaukėlio II žygius į Maskvą. 1620–1621 m. kariavo su Turkija. Jam valdant išleistas (1588) III Lietuvos Statutas.