Home / Asmenybės / V / Venclova Tomas

Venclova Tomas

Venclova Tomas (g. 1937 09 11). Lietuvių poetas, visuomenės veikėjas. Dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės veikloje. 1977 m. išvyko į JAV. Nuo 1980 m. dėstė Jeilio universitete, dalyvavo lietuvių išeivių politinėje ir visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo leidinyje „Metmenys“. Išleido eilėraščių rinkinių, poezijos vertimų knygų, straipsnių literatūros temomis rinkinių, mokslo populiarinimo knygų.