Home / Asmenybės / V / Vilentas

Vilentas

Vilentas Baltramiejus (apie 1525–1587). Raštijos darbuotojas. Apie 1546–1549 m. mokėsi Karaliaučiaus universitete. Nuo 1550 m. Karaliaučiaus lietuvių evangelikų parapijos kunigas. Išleido M. Mažvydo parengtą giesmyną „Giesmės krikščioniškos“ (1566–1570), kuriame išspausdintos dvi paties Vilento išverstos giesmės. Reikšmingiausias Vilento darbas – evangelijų vertimas (1579), kuriuo vėliau naudojosi Jonas Bretkūnas, Mikalojus Daukša, Jonas Jaknavičius.