Home / Asmenybės / V / Višinskis Povilas

Višinskis Povilas

Višinskis Povilas (1875 06 28–1906 04 23). Visuomenės, kultūros veikėjas, publicistas. Dalyvavo steigiant Lietuvos demokratų partiją ir kuriant jos programą. 1905 m. įkūrė knygų leidimo bendrovę „šviesa“. Rengė lietuviškus elementorius. Parašė brošiūrų, straipsnių politiniais klausimais, literatūros kritikos straipsnių, apsakymų, vaizdelių. Paskatino kūrybai žemaitę, šatrijos Raganą, Lazdynų Pelėdą, Jovarą.