Home / Asmenybės / V / Višnioveckis

Višnioveckis

Višnioveckis Mykolas Kaributas (1640 07 31–1673 11 10). Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1669–1673). Nusigyvenęs bajoras, valdovu išrinktas dėl tėvo Jeremijo Mykolo nuopelnų kovose su kazokais. Stokojo iniciatyvos. Jo politinę veiklą lėmė magnatų grupuotės. 1672 m. susidarė Višnioveckio šalininkų ir jį nuversti siekančių bajorų konfederacijos. Pilietinį karą sutrukdė Turkijos kariuomenės įsiveržimas. Višnioveckis mirė žygio į Chotiną (prieš turkus) metu. Jam valdant LDK atstovai už karinę pagalbą prieš turkus privertė Lenkijos atstovus pritarti įstatymui, kad kas trečias seimas būtų šaukiamas LDK (Gardine; įstatymas galiojo iki 1795).