Home / Asmenybės / V / Vladislovas III

Vladislovas III

Vladislovas III Varnietis (1424 10 31–1444 11 10). Jogailos ir jo ketvirtosios žmonos Kijevo kunigaikštytės Sonkos (Sofijos) vyriausiasis sūnus. 1434 m., mirus Jogailai, jaunajam karaliui buvo dešimt metų. Lenkiją valdė regentų taryba, kuriai vadovavo Krokuvos vyskupas Z. Olesnickis. Iki pat Vladislovo III mirties jis išliko faktiniu Lenkijos valdovu. 1440 m. Vladislovas sutiko su vengrų pasiūlymu ir užėmė Vengrijos sostą. Su Vengrijos karvedžiu J. Humiadžiu įsitraukė į karus su turkais: surengė keletą žygių į Balkanus, 1443 m. iš turkų išvadavo šiaurės Serbiją, laimėjo mūšius prie Kruševaco ir Sofijos. 1444 08 01 Vladislovas su Turkijos sultonu Murodu II sudarė 10 metų paliaubas, pagal kurias Vengrijai atiteko Serbija ir dalis Albanijos. Po poros dienų Vladislovas pats sulaužė paliaubas ir vėl puolė turkus. Užėmė Vidiną, Nikopolį, Veliko Tirnovą, tačiau mūšyje ties Varna jo kariuomenė buvo sumušta. žuvo ir pats Vladislovas, kurį po mirties ėmė vadinti Vladislovu Varniečiu.