Home / Asmenybės / V / Volanas

Volanas

Volanas Andriejus (apie 1530–1610). LDK publicistas, rašęs daugiausia lotynų kalba. 1544–1546 m. A. Volanas studijavo Frankfurte prie Oderio, 1550–1553 m. – Karaliaučiaus universitete. Baigęs mokslus buvo M. Radvilos Rudojo, žygimanto Augusto, Stepono Batoro, Zigmanto Vazos sekretoriumi. Be to, A. Volanas pasižymėjo kaip evangelikų reformatų ideologas. Parašė apie 40 publicistikos, teologijos knygų, kuriose polemizavo su arijonais ir katalikais, reiškė pažangias pažiūras valstybės teorijos klausimais, smerkė feodalų savivalę, reikalavo didesnių teisių valstiečiams ir miestiečiams. Tai išdėstė 1572 m. pasirodžiusiam traktate „Apie politinę ir pilietinę laisvę“. Spėjama, kad A. Volanas buvęs vienas iš anoniminio traktato „Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“, parašyto 1564 m. lenkų kalba ir ginančio LDK valstybinį savarankiškumą, autorių.