Home / Asmenybės / V / Volteris

Volteris

Volteris Eduardas (1856 03 18–1941 12 14). Etnografas, filologas, archeologas. 1885–1918 m. dėstė Peterburgo universitete. Buvo lietuviškų knygų cenzorius, padėjo išleisti daug lietuviškų knygų, globojo lietuvių studentus. Lietuvių mokslo draugijos narys (nuo 1907). Dėstė Aukštuosiuose kursuose (1920–1922), Kauno universitete (1922–1933). Rinko etnografinę, kalbinę medžiagą, tautosaką, medžiagą apie Lietuvos archeologijos paminklus, pats kasinėjo pilkapius. Išleido etnografinių aprašų rusų kalba, parašė straipsnių apie Vilniaus krašto tarmes, senosios baltarusių kalbos lituanizmus, XVI–XIX a. lietuvių rašytojus.