Home / Asmenybės / V / Vykintas

Vykintas

Vykintas (mirė apie 1253). XIII a. II ketvirčio dalies žemaitijos kunigaikštis. Spėjama, kad 1236 09 22 įvykusiame Saulės mūšyje vadovavo žemaičiams, kurie sudarė didžiąją Lietuvos kariuomenės dalį. Manoma, kad 1239 m. Vykintas buvo užėmęs Vitebską. Pačioje XIII a. 5 dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje kilo vidaus karas, kurį mini Ipatijaus (Hipatijaus) metraštis. čia sakoma, kad Mindaugas savo brolėnus Tautvydą ir Edivydą bei jų dėdę, žemaičių kunigaikštį Vykintą, pasiuntė kariauti į Rusią, o pats užgrobė jų žemes. Pabėgę pas Haličo kunigaikštį Danijilą šie suorganizavo koaliciją prieš Mindaugą. Haličėnų pinigais Vykintas papirko jotvingių ir žemaičių diduomenę. Danijilui tarpininkaujant, Vykintas susitarė ir su Livonijos vokiečiais. 1248 ir 1249 m. koalicija surengė keletą žygių į Lietuvą. 1250 m. jie mėgino sutriuškinti ir pašalinti iš sosto Mindaugą, tačiau Vorutos apgultis nepasisekė. Vykintas buvo nugalėtas ir veikiausiai žuvo. Vykinto valdytos Laukuvos pusę Mindaugas 1254 07 12 aktu atidavė Lietuvos vyskupui Kristijonui.