Y

Yčas

Yčas Martynas (1885 11 13–1941 04 05). Lietuvių visuomenės veikėjas. Dalyvavo Lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje, 1915–1917 m. buvo jo vadovas. Leido ir redagavo laikraštį „Lietuvių balsas“ (1915–1918). Buvo Lietuvių tautos tary...