Home / Asmenybės / Y / Yčas

Yčas

Yčas Martynas (1885 11 13–1941 04 05). Lietuvių visuomenės veikėjas. Dalyvavo Lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje, 1915–1917 m. buvo jo vadovas. Leido ir redagavo laikraštį „Lietuvių balsas“ (1915–1918). Buvo Lietuvių tautos tarybos ir Lietuvos valdymo komiteto, veikusių Petrograde, narys, dalyvavo „Pažangos“ partijos veikloje. Nuo 1918 m. Lietuvos Tarybos narys. 1918 11–1918 12 buvo Lietuvos prekybos ir pramonės ministras, 1918–1919 m. – finansų ministras. 1940 m. emigravo į užsienį. Išleido atsiminimų knygą „Nepriklausomybės keliais“ (1935–1936).