Z

Zablockis

Zablockis Jurgis (apie 1510–1563), lietuvių raštijos pradininkas. Studijavo Vitenberge, Krokuvos, Karaliaučiaus universitetuose, dėstė A. Kulviečio mokykloje Vilniuje.

Zamoiskis

Zamoiskis Andrius (1716–1792). Grafas, Lenkijos kancleris (1764–1767). Karaliumi išrinkus S. Poniatovskį, Zamoiskis 1764 m. tapo Lenkijos kancleriu. Kartu su čartoriskiais bandė vykdyti valstybės reformas, riboti „liberum veto“. 1667 m. susidarius prieš reform...

Zanas Tomas

Zanas Tomas (1796 12 21–1855 07 19). Lenkų rašytojas, poetas romantikas. Vienas iš Filomatų draugijos steigėjų ir vadovų, 1820 m. įsteigė Filaretų draugiją. 1824 m. ištremtas į Orenburgą, kur įkūrė vietinį muziejų. Parašė eilėraščių, apsakymų, komedijų....

Zauerveinas Jurgis

Zauerveinas Jurgis (1831 01 15–1904 12 16). Poetas, visuomenės, kultūros veikėjas, filosofijos daktaras. Mokėjo apie 50 kalbų. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Gynė engiamų tautų interesus. Parašė straipsnių apie lietuvių kultūrą, eilėraščių lietuvių kalba. Eilė...

Zenkevičius Jonas

Zenkevičius Jonas (1825–1888 12 21). Dailininkas, tapytojas. Nutapė Lietuvos kultūros veikėjų (S. Daukanto, M. Valančiaus, A. Baranausko ir kt.) portretų, buitinių ir istorinių kompozicijų.

Zigmantas I

Zigmantas I Liuksemburgietis (1368 02 15–1437 12 09). Karolio IV sūnus, paskutinis iš Liuksemburgų dinastijos. šv. Romos imperijos imperatorius (1410). 1382 m. vedė Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko viduriniąją dukterį Mariją. Mažalenkiai buvo pripaž...

Zikaras

Zikaras Juozas (1881 11 18–1944 11 10). Lietuvių dailininkas, skulptorius. 1928–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, nuo 1941 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Sukūrė skulptūrų, portretinių skulptūrų, figūrinių kompozicijų, antkap...

Zubovas Platonas

Zubovas Platonas (1767 11 26–1822 04 19). Grafas, Jekaterinos II favoritas. 1791–96 m. faktiškai vadovavo Rusijos imperijos politikai. Dalyvavo Respublikos padalijimuose. Po III padalijimo 1795 m. gavo daug dvarų Lietuvoje (Kretingą, Plungę, šiaulių ekonomiją...

Zveždovskis Liudvikas

Zveždovskis Liudvikas (apie 1825–1864 02 27). 1863 m. sukilimo dalyvis. Dalyvavo organizuojant Judėjimo komitetą, buvo vienas iš jo vadovų. Sukilėlių Mogiliovo vaivada. Kovėsi Baltarusijoje, Lenkijoje. 1864 02 21 pateko į nelaisvę, pakartas....

Zvieravičius Steponas Aleksandras

Zvieravičius Steponas Aleksandras (1842 12 26–1907). Katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus vyskupas. Nuo 1874 m. Vilniaus kunigų seminarijos profesorius, nuo 1878 m. vicerektorius, nuo 1886 m. rektorius. Nuo 1897 07 21 Vilniaus vyskupas. Nepalankus lietuvy...