Home / Asmenybės / Z / Zamoiskis

Zamoiskis

Zamoiskis Andrius (1716–1792). Grafas, Lenkijos kancleris (1764–1767). Karaliumi išrinkus S. Poniatovskį, Zamoiskis 1764 m. tapo Lenkijos kancleriu. Kartu su čartoriskiais bandė vykdyti valstybės reformas, riboti „liberum veto“. 1667 m. susidarius prieš reformas nukreiptai Radomo konfederacijai, Zamoiskis atsisakė Lenkijos kanclerio vietos. 1776 m. Seimas pavedė Zamoiskiui paruošti Respublikos įstatymų kodeksą. Darbas baigtas 1778 metais. Kodekso projekte buvo nuostatų, lengvinusių baudžiauninkų būklę. Daliai valstiečių suteikė asmens laisvę ir pavedė juos valstybės globai. Numatyta įvesti bendrus teismus bajorams ir valstiečiams. Projektas sukėlė aršų bajorų pasipriešinimą, ypač dėl valstiečių būklės palengvinimo. LDK bajorai Zamoiskio kodekso įvedimui priešinosi ir todėl, kad jis buvo skirtas visai Respublikai – dėl to LDK būtų tekę atsisakyti savo atskiro statuto ir skirtingos teisės. 1780 m. seimas Zamoiskio kodeksą atmetė nė nesvarstęs ir uždraudė bet kada vėliau svarstyti. Nusivylęs Zamoiskis pasitraukė iš viešojo gyvenimo. Per valstybės padalijimus jo dvarai atiteko Austrijai, kuri jam suteikė grafo titulą.