Home / Asmenybės / Z / Zauerveinas Jurgis

Zauerveinas Jurgis

Zauerveinas Jurgis (1831 01 15–1904 12 16). Poetas, visuomenės, kultūros veikėjas, filosofijos daktaras. Mokėjo apie 50 kalbų. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Gynė engiamų tautų interesus. Parašė straipsnių apie lietuvių kultūrą, eilėraščių lietuvių kalba. Eilėraštis „Lietuviais esame mes gimę“ virto populiaria daina.