Ž

Žalakevičius

Žalakevičius Vytautas (1930 04 14–1996). Lietuvių kino režisierius. 1956 m. pradėjo dirbti režisieriumi Lietuvos kino studijoje. 1971–1980 m. gyveno Maskvoje, vadovavo kino studijos „Mosfilm“ eksperimentiniam susivienijimui bei Aukštesniesiems režisierių ir ...

Žalinkevičaitė Elena

Žalinkevičaitė Elena (1900 09 23–1986 05 23). Aktorė. 1922–1950 m. vaidino Kauno dramos 77 teatre. 1950–1955 m. „Lietuvos“ ansamblio, 1956–1957 m. Lietuvos dramos teatro režisierė. Sukūrė Luizos vaidmenį (F. šilerio „Klasta ir meilė“), Marijos vaidme...

Želigovskis

Želigovskis Liucjanas (1865 10 17–1947 07 09). Lenkų karo veikėjas, generolas. 1920 10 09 jo vadovaujama lenkų kariuomenė užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą. 1920–1922 m. buvo Vidurinės Lietuvos kariuomenės vyriausiasis vadas, 1925–1926 m. – Lenkijos karo...

Žemaitė Julija

Žemaitė Julija, Beniuševičiūtė-žymantienė Julija (1845 06 04–1921 12 07). Lietuvių rašytoja realistė. Nuo 1865 m. vertėsi žemės ūkio darbu. Apie 1883 m. susipažino su P. Višinskiu, kuris paskatino žemaitę rašyti. 1913–15 m. nominali „Lietuvos žinių redakto...

Žemaitis

Žemaitis Zigmas (1884 11 08–1969 06 24). Lietuvių matematikas, kultūros veikėjas. Po 1909 m. dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių dailės draugijos veikloje. 1920 m. kartu su kitais įsteigė Aukštuosius kursus Kaune, kurį laiką buvo jų vadovas. 1...

Žiemelis

Žiemelis Vidmantas (g. 1950 12 04). Lietuvos valstybės veikėjas. Mokėsi Daugų, po to Vilniaus 1–ojoje mokykloje–internate.1977 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Dirbo darbininku, juriskonsultu Lietuvos buitinės chemijos gamybiniame susivienijim...

Žiliūtė Diana

Žiliūtė Diana (g. 1976 05 28). Dviratininkė. 1994 m. pasaulio jaunimo čempionė. 1996 m. Europos vicečempionė. 2000 m. olimpiadoje Sidnėjuje iškovojo bronzos medalį. Apdovanota DLK Gedimino III laipsnio ordinu ir Lietuvos Respublikos Prezidento taure....

ŽiugŽda

Žiugžda Juozas (1893 03 01–1979 03 27). Lietuvių istorikas. 1943–1948 m. – Lietuvos SSR švietimo liaudies komisaras, ministras. 1944–1969 m. dėstė Vilniaus universitete. 1948–1970 m. – Istorijos instituto direktorius. Bendradarbiavo rengiant „Mažąją ...

Živinbudas

Živinbudas. Rytų Lietuvos Kunigaikštis. Ipatijaus (Hipatijaus) metraštyje minimas pirmuoju iš penkių Lietuvos vyresniųjų kunigaikščių, kurie 1219 m. sudarė taikos sutartį su Haliču-Volyne. Spėjama, kad galėjo būti svarbus Mindaugo varžovas dėl besikuriančio...

Žmuidzinavičius

Žmuidzinavičius Antanas (1876 10 31–1966 08 09). Lietuvių dailininkas tapytojas. Vienas iš pirmosios lietuvių dailės parodos (1907) organizatorių, Lietuvių dailės draugijos kūrėjas. 1926–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1944–1953 m. – įvairiose auk...

Žukauskas

Žukauskas Silvestras. (1860 12 31–1937 11 26). Lietuvos kariuomenės generolas, 1919 m. kariuomenės generalinio štabo viršininkas, 1920 m. vyriausiasis vadas, 1919 m., 1923–1928 m. kariuomenės vadas. Iki 1918 m. buvo Rusijos kariuomenės karininkas. 1919 m. va...

Žulpa Robertas

Žulpa Robertas (g. 1960 03 20). Plaukikas. 200 m plaukimo krūtine SSRS rekordininkas (3 kartus). 1979–1983 m. laimėjo Europos taurę. 1979, 1983 m. SSRS tautų spartakiados, 1979–1981 ir 1983 SSRS, 1980 m. olimpinių žaidynių, 1983 m. universiados čempionas. ...

Žygimantas Augustas

Žygimantas Augustas (1520 08 01–1572 07 07). Paskutinis Lietuvos didysis kunigaikštis iš Gediminaičių dinastijos (1529–1572) ir Lenkijos karalius (1548–1572). žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos sūnus. žygimantui Augustui valdant, silpnėjo didžiojo kunig...

Žygimantas Kaributaitis

Žygimantas Kaributaitis (mirė 1435 11). Lietuvos kunigaikštis, Algirdo vaikaitis, Dmitrijaus Kaributo sūnus. čekų husitams 1422 m. pasiūlius Vytautui ir Jogailai čekijos sostą, Vytautas žygimantą Kaributaitį nusiuntė į Prahą savo vietininku. Ten jis paskel...

Žygimantas Kęstutaitis

Žygimantas Kęstutaitis (apie 1365–1440). Lietuvos didysis kunigaikštis. Po tėvo Kęstučio mirties žygimantas 1382–1384 m. buvo pusbrolio Jogailos nelaisvėje. 1384 m. pabėgo pas brolį Vytautą, tuomet buvusį pas kryžiuočius. Vytautui antrąkart ieškant kryžiuočių...

Žygimantas Senasis

Žygimantas Senasis (žygimantas II Senasis) (1467 01 01–1548 04 01). Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius (1506–1548). Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgietės sūnus. LDK bajorai paskelbė jį didžiuoju kunigaikščiu vieni, nesilaik...