Home / Asmenybės / Ž / Želigovskis

Želigovskis

Želigovskis Liucjanas (1865 10 17–1947 07 09). Lenkų karo veikėjas, generolas. 1920 10 09 jo vadovaujama lenkų kariuomenė užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą. 1920–1922 m. buvo Vidurinės Lietuvos kariuomenės vyriausiasis vadas, 1925–1926 m. – Lenkijos karo ministras.