Home / Asmenybės / Ž / Žemaitis

Žemaitis

Žemaitis Zigmas (1884 11 08–1969 06 24). Lietuvių matematikas, kultūros veikėjas. Po 1909 m. dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių dailės draugijos veikloje. 1920 m. kartu su kitais įsteigė Aukštuosius kursus Kaune, kurį laiką buvo jų vadovas. 1922–1940 m. dėstė Kauno, po 1940 m. – Vilniaus universitetuose, 1946–1948 m. buvo Vilniaus universiteto rektorius. Tyrė matematikos dėstymo metodiką, matematikos istoriją, kūrė lietuviškus matematikos terminus, rūpinosi aviacijos plėtojimu Lietuvoje. Parašė darbus „Geometrijos ir trigonometrijos terminų rinkinėlis“ (1920), „Izaokas Newtonas“ (1927), paskaitų kursą „Diferencialinio-integralinio skaičiavimo pagrindai“ (1939) bei kt.