Home / Asmenybės / Ž / Žiemelis

Žiemelis

Žiemelis Vidmantas (g. 1950 12 04). Lietuvos valstybės veikėjas. Mokėsi Daugų, po to Vilniaus 1–ojoje mokykloje–internate.1977 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Dirbo darbininku, juriskonsultu Lietuvos buitinės chemijos gamybiniame susivienijime. 1981–1990 m. buvo Vilniaus transporto prokuroro padėjėjas, Lietuvos TSR prokuratūros Bendrosios priežiūros skyriaus prokuroras. 1990 m. vasario mėnesį remiamas Sąjūdžio buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 1992–1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys.Iki 1989 m. buvo TSKP narys. Prasidėjus Atgimimui, savo noru iš kompartijos išstojo. 1989 m. kartu su kitais bendradarbiais Lietuvos prokuratūroje įsteigė Sąjūdžio grupę. 1989–1990 m. buvo Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos narys. Yra Lietuvos teisininkų draugijos narys, paskelbęs straipsnių teisės ir politikos klausimais, parengęs įstatymų projektus teisės reformos, migracijos, kovos su nusikalstamumu ir korupcija bei kitais klausimais. Yra Tėvynės liaudies partijos narys. 1994 m. stažavosi Prancūzijoje savivaldos klausimais. Tais pačiais metais Kanados universitetų ir koledžų asociacijos kvietimu gilino žinias teisės srityje, susipažino su Kanados teisėsaugos institucijų darbu. 1996 m. lapkričio mėnesį išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Nuo 1996 iki 1998 metų buvo ir LR Vidaus reikalų ministru.