Home / Asmenybės / Ž / Živinbudas

Živinbudas

Živinbudas. Rytų Lietuvos Kunigaikštis. Ipatijaus (Hipatijaus) metraštyje minimas pirmuoju iš penkių Lietuvos vyresniųjų kunigaikščių, kurie 1219 m. sudarė taikos sutartį su Haliču-Volyne. Spėjama, kad galėjo būti svarbus Mindaugo varžovas dėl besikuriančios Lietuvos valstybės sosto.