Home / Asmenybės / Ž / Žmuidzinavičius

Žmuidzinavičius

Žmuidzinavičius Antanas (1876 10 31–1966 08 09). Lietuvių dailininkas tapytojas. Vienas iš pirmosios lietuvių dailės parodos (1907) organizatorių, Lietuvių dailės draugijos kūrėjas. 1926–1940 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1944–1953 m. – įvairiose aukštosiose mokyklose. 1959–1963 m. buvo LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Nutapė peizažų, portretų, teminių kompozicijų, apipavidalino knygų. Kaupė lietuvių liaudies ir profesionaliosios dailės kūrinius, archeologinę, etnografinę medžiagą, kuri saugoma A. žmuidzinavičiaus muziejuje Kaune.