Home / Asmenybės / Ž / Žygimantas Augustas

Žygimantas Augustas

Žygimantas Augustas (1520 08 01–1572 07 07). Paskutinis Lietuvos didysis kunigaikštis iš Gediminaičių dinastijos (1529–1572) ir Lenkijos karalius (1548–1572). žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos sūnus. žygimantui Augustui valdant, silpnėjo didžiojo kunigaikščio valdžia. 1547 m. pradėjo Valakų reformą, o 1559 m. – valstybinę girių reviziją. 1566 m. patvirtino II Lietuvos Statutą, ginantį bajorų interesus. Iš pradžių priešinosi unijai su Lenkija, tikėdamasis įpėdiniams palikti LDK sostą. Prieš motinos ir lenkų didikų valią 1547 m. vedė Barborą Radvilaitę. Didėjant bajorų galiai, plečiantis Livonijos karui (1558–1583), žygimantas ėmė siekti unijos. Pačią uniją patvirtino kaip lygiateisę abiejų valstybių federaciją. 1561 m. Livonijos ordino magistras ir Rygos arkivyskupas pasidavė žygimantui Augustui. 1561–1562 m. Ordinas buvo likviduotas, daug jo žemių prijungtos prie LDK. žygimanto Augusto laikais LDK palaikė gerus santykius su Krymo chanatu, nuo 1566 m. – su Turkija, nuo 1568 – su švedija. žygimantui Augustui valdant Lietuvoje ir Lenkijoje labiau negu kitu metu išsiplėtė reformacijos judėjimas. žygimantas tik į valdymo pabaigą ėmė remti katalikus ir netrukdė jiems kovoti su reformacija. Vilniuje pastatydino patrankų liejyklą, išplėtė pilies arsenalą. Jo Vilniaus dvare plito humanizmo idėjos.