Home / Asmenybės / Ž / Žygimantas Kaributaitis

Žygimantas Kaributaitis

Žygimantas Kaributaitis (mirė 1435 11). Lietuvos kunigaikštis, Algirdo vaikaitis, Dmitrijaus Kaributo sūnus. čekų husitams 1422 m. pasiūlius Vytautui ir Jogailai čekijos sostą, Vytautas žygimantą Kaributaitį nusiuntė į Prahą savo vietininku. Ten jis paskelbė karą pretendentui į čekijos sostą šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui I, o tuo pasinaudoję Jogaila ir Vytautas paskelbė karą Zigmanto I sąjungininkui Kryžiuočių ordinui. 1423 m. Kaributaitis iš čekijos buvo atšauktas, bet 1424 m. savavališkai į ją grįžo (išbuvo iki 1434 m.) ir pasiskelbė husitu. Rėmė švitrigailą ir jo kovą su Lenkija bei žygimantu Kęstutaičiu. Pabaisko mūšyje (1435) buvo sužeistas, mirė nelaisvėje.