Home / Konspektai / Didieji geografiniai atradimai

Didieji geografiniai atradimai

Geografiniai atradimai –  trys žymiausi XV a. pab.- XVI a. pr. įvykiai, naujų geografinių objektų atradimai:

 • K.Kolumbas atranda Ameriką (1492)
 •  V. da Gama randa jūrų kelia į Indiją (1498)
 •  F.Magelanas apiplaukia aplink pasaulį (1519-1522)

Geografinius atradimus lėmė:

 • Technikos laimėjimai (kompasas, astroliabija, karavelė, portulanas).
 • Noras atrasti naują jūrų kelią į Indiją, aplenkiant arabų ir turkų valdas.
 • Europos prekinio ūkio raida reikalavo vis daugiau brangiųjų metalų. Auksas ir sidabras darėsi vis reikalingesni ūkiniams tikslams.
 • Žmonijos noras kuo daugiau pamatyti ir išmokti. Pirmieji į kelionę ryžosi vykti portugalai – ekspedicija, vadovaujama Bartolomėjaus Diaso, pasiekė Gerosios Vilties kyšulį, bet toliau nuplaukti neįstengė (1487 m.). Turėdami labai stiprų laivyną, portugalai stūmė iš Indijos vandenyno arabus. Plaukdami į rytus, jie pasiekė Kiniją ir Japoniją.

Kristupas Kolumbas (1451-1506 m.) – italų keliautojas, Amerikos atradėjas. Manė, kad įmanoma rasti kelią į Rytų Aziją, plaukiant Atlanto vandenynu, įtikino karalienę finansuoti jo kelionę. 1492m. priplaukė San Salvadoro salą, Kubą, Haitį, tačiau mirė taip ir nesužinojęs, kad atrado naują kontinentą. Jo atradimas buvo vienas esminių istorijos posūkių: atvėrė europiečiams du naujus žemynus, pradėjo kolonizavimo amžių, nulėmė Amerikos indėnų civilizacijos žlugimą ir naujų tautų susiformavimą.

Vaskas da Gama (apie 1460-1524 m.) – portugalų tyrinėtojas, 1497-1498m. atradęs tiesioginį kelią į Indiją aplenkiant arabų valdas. Šis atradimas susilpnino arabų, turkų ir Šiaurės Indijos miestų prekybines pozicijas, sudarė sąlygas tiesioginiams Indijos kontaktams su europietiškąja civilizacija per jūros kelius. Ekspedicijų metu pasižymėjo žiaurumu vietinių gyventojų atžvilgiu.

Ferdinandas Magelanas (apie1480-1521 m.) – portugalų jūrininkas, vadovavęs pirmajai jūrų kelionei aplink pasaulį, kurios metu buvo neginčijamai įrodyta, kad žemė yra apvali. 1519-1522m. jis apiplaukė Pietų Ameriką, atrado Ramųjį vandenyną, bet Filipinuose buvo nužudytas.  Jo pasiekimas nebuvo itin reikšmingas – šis kelias netapo svarbus prekybai, nepadarė svarbios įtakos nei Europai, nei Rytams.

Didžiųjų geografinių atradimų reikšmė ir padariniai:

 • Jie iš esmės pakeitė Europos ekonominį gyvenimą. Prasidėjo prekyba tarp žemynų. Anksčiau viduržiemio jūra buvo vienas iš pagrindinių Europos prekybos kelių, dabar jie nusidriekė per Atlanto vandenyną ir Šiaurės jūrą. Italijos vietą užėmė kiti kraštai – Nyderlandai, Portugalija, Anglija.
 • Prasidėjęs aukso ir sidabro plaukimas į Europą jį atpigino, nes buvo gaunamas kolonijose, naudojant pigią darbo jėgą. Dėl to išaugo prekių kainos, o dėl kainų revoliucijos Europoje labai praturtėjo prekybos ir pramonės įmonių savininkai, stambūs žemvaldžiai, pasiturintys valstiečiai. Tačiau pablogėjo darbininkų padėtis, nes smuko realusis darbo užmokestis.
 • Praplėtė Europos gyventojų akiratį.
 • Europos ir Amerikos gyventojai susipažino su naujais augalais ir gyvūnais. Iš Amerikos į Europą atvežta bulvių, tabako, kakavos,kukurūzų, cukranendrių, pomidorų, iš  Europos – naminių gyvulių: avių, jaučių, karvių, ožkų, kiaulių.
 • Amerikos atradimas sunaikino senąsias indėnų civilizacijas.
 • Susidarė palankios sąlygos plisti krikščionybei ir Europos kultūrai.
 • Spartėjo geografijos ir kitų gamtos mokslų raida.
 • Paskatino kolonijinius grobimus, stiprino Amerikos, Azijos ir Afrikos tautų priespaudą.

Senosios Amerikos civilizacijos –  izoliuotos civilizacijos, gyvenusios Pietų Amerikos teritorijoje.  Atradus Ameriką buvo sunaikintos.

 • Inkai. Gyveno dabartinėje Peru teritorijoje. Turėjo tobulą biurokratinį aparatą, pašto ryšį, vartojo kipu mazginį raštą, mokėjo tiesti kelius, kasti tunelius.
 • Majai. Gyveno Jukatano pusiasalyje. III a. jau turėjo savo raštą ( išliko tik trys tekstai). Mokėjo apskaičiuoti Saulės ir Mėnulio užtemimus. Buvo sudarę vieną iš tiksliausių ir seniausių tautų kalendorių, kurį perėmė kitos Centrinės Amerikos tautos. Vertėsi kukurūzų auginimu, turėjo gerai išvystytą prekybos tinklą.
 •  Actekai – Pietų Amerikos indėnai, XII a. įsikūrę Meksikos slėnyje. Turėjo šventyklų, parkų, gatvių tinklą, vandentiekio sistemą.

Kolonija – išnaudotojiškos valstybės užgrobta ar kitaip prijungta šalis ar jos dalis, neturinti pilno politinio ir ekonominio savarankiškumo, išnaudojama ir valdoma specialaus rėžimo pagrindu. Po geografinių atradimų susikūrė Ispanijos ir Portugalijos kolonijinės imperijos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*