Home / Konspektai / Lietuva nuo 1009m. iki 1430m. (trumpa chronologija)

Lietuva nuo 1009m. iki 1430m. (trumpa chronologija)

1009m. Pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas Kvedlinburgo analuose.

1180m. Pirmasis kryžiaus žygis į pabaltį, nukariauti padauguvio lyviai 1185m. pastatyta pirmoji bažnyčia pabaltyje, Ikšilėje (dabartinė Latvija), kurios vyskupu tapo Meinhardas.

1200m. Albertas įkūrė Rygos miestą.

1202m. Įkurtas Kalavijuočių ordinas.

1208m. Nesekmingas kryžiaus žygis į Lietuvą.

1212m. Visiškai nukariauti lyviai, šiaurės estai.

1219m. Sutartis su Voluinės kunigaikštyste, ją sutvirtino 21 Lietuvos kunigaikštis, iš jų 5 didieji: Živibundas, Dausprungas, Daujotas, Vilikaila, Mindaugas.

1236m. Grigalius IX paskelbė kryžiaus žygis į Lietuvą, mėginta pavergti žemaičius, žiemgalius. Tais pačiais metais magistras Folkevinas su kalavijuočių ordinu buvo sumušti „Saulės“ mūšyje. Po šio mūšio popiežius sujungė kalavijuočius su kryžiuočiais. Mindaugas jau minimas kaip Lietuvos valdovas.

1249-02-07 Christburge pamėdėnų, varmių ir notangų nobiliai pasirašė taiką ir įsipareigojo pripažinti kryžiuočių valdžią ir apsikrikštyti.

1250m. Andrius Štirietis pasiūlė Mindaugui karūną, su sąlyga apsikrikštyti.

1251m. Mindaugo krikštas

1253-07-06 Kulmo vyskupas Heindenreichas ir du vyskupai karūnavo Mindaugą ir jo žmoną Mortą.

1253 ir 1259m. Mindaugas užrašė Ordinui savo valstybės žemes.

Tarp 1252 ir 1261m. Žemaitija veikė kaip žemių konfederacija.

1260m. Durbės mūšys, prasideda prūsų sukilimas.

1261m. Mindaugas oficialiai atsisakė krikščionybės, sukūrė koaliciją prieš ordiną.

1262m. Mindaugas paveržė Nalšios kunigaikščio žmoną.Tai davė pretekstą sąmokslo sukūrimui prieš Mindaugą.

1263m. Treniota sumušė atvirame mūšyje ordino pajėgas prie Daugavgryvos.

1263m. Rudenį, Mindaugas su sūnumis Rūkliu ir Rūpeikiu buvo nužudyti. Jį nužudė Daumantas su sąjungininku Treniota.

1265m. Ordinas puolė Prusų sukilelius.

1267m. Livoniečiams pasidavė žiemgaliai ir kuršiai.

1270m. Lietuviai įsiveržė į Saaremą, mūšyje ties Karuse sumušė Ordiną.

1272m. Ordinas paėmė Žiemgaliųpilis ir privertė juos pasiduoti.

1274m. Numalšintas Prusų sukilimas.

1279m. Vasarį magistras Ernstas fon Rasburgas įsibrovė į Lietuvą, pasiekė Kervavę. Kovo 5d lietuvių kariuomenė juos pasivijo ties Aizkraukle ir juos sumušė. Žiemgala vėl išsilaisvino nuo Ordino ir pasidavė Traideniui, o po jo mirties, 1291m. Vėl pateko Ordino nelaisvėn.

1308m. Ordinas užėmė Lenkijos pamarį.

1323m. Gedimimo laiškai popiežiui ir Hanzos miestams.

1324m 4 metų paliaubos su Ordinu.

1329m. Ordinas su Čekijos karaliumi įsiveržė į Lietuvą.

1330m. Vokietijos imperatorius Liudvikas IV Bavarietis „padovanojo“ Lietuva kryžiuočiams.

1338m. Pralaimėtas mūšis Galialaukyje.

1340m. 10 metų paliaubos su Ordinu.

1344-1345m. Žiema, Čekijos karalius Jonas su Vengrijos karaliumi Liudviku surengė žygį į Lietuvą.

1345m. Kęstutis su Algirdu užėmė Vilnių.

1352m. Paliaubos su Lenkiją dėl Haličio ir Voluinės žemių.

1362m. Mėlinųjų vandenų mūšis.

1362m. Ordinas užėmė Kauno pilį.

1368m. Pamečiui 3 žygiai į Maskvą.

1370m. Pralaimėtas Rūdavos mūšis.

1375m. Lietuvos stačiatikiai atgavo savo metropolitą su metropoliją Kiprijonu.

1380m. Dovydiškių sutartis.

1381m. Kęstutis užėmė Vilnių.

1382m. Vilniaus mėstelėnai sukilo prieš Kęstutį, įsileido Jogailos kariuomenę. Jogaila įkalino Kęstutį su Vytautu Krėvos pilyje, po savaitės Kęstutis mirė, o Vytautui pavyko pabėgti.

1382m. Jogaila pradėjo karą su Ordinu.

1384m. Liepą Vytautas sudegino 3 Ordino pilis ir pabėgo į Lietuvą.

1385-08-14 Krėvos sutartis.

1387m. Lietuvos krikštas.

1390 ir 1391m. Vytauto žygis su Ordinu į Vilnių, Vytautas sudegino Kreivąją pilį.

1392-08-04 Astravos sutartis, Vytautas tapo Jogailos vietininku.

1398m. Vytautas nutraukė „amžinąją taiką“ su ordinu.

1399-08-12 pirmasis Lietuvos kryžiaus žygis, kurį Lietuva pralaimėjo, Vytautas vos liko gyvas.

1401m. Vytautas atnaujino karą su Ordinu.

1404m. Racionžės taika su Ordinu.

1408m. Ugros taika.

1409m. Žemaičių sukilimas.

1410-07-15 Žalgirio mūšis.

1411-02-01 Torūnės taika.

1413m. Arbitras Benediktas Mekras galutinai nusprendė, kad Ordinui žemaitija nepriklauso.

1413m. Žemaitijos krikštas.

1417m. Medininkuose įkurta pirmoji vyskupija.

1418m. Konstancos susirinkimas.

1422m. Melno taika.

1429m. Lucko suvažiavimas, siūlimas Vytautui karūnuotis.

1430-10-27 mirė Vytautas didysis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*