Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Konspektai / Liublino unija

Liublino unija

Geopolitinė padėtis XVI a. LDK, turinti labai didelę teritoriją, atrodė silpna tarp stiprėjančių gretimų valstybių.

 • Švedija nuo kitų skyrėsi tuo, kad čia dauguma valstiečių buvo piliečiai – jie nebuvo atidavinėjami bajorams, verčiami baudžiauninkais, o savanoriškai ėjo į kariuomenę ir padėjo karaliui kovoti dėl įtakos Baltijos jūros regione.
 • Rusijai pavyko nusikratyti mongolų totorių jungo. Susikūrusi centralizuota Rusijos valstybė stengėsi atgauti Kijevo Rusios ribas, suvienyti visus rusus vienoje valstybėje ir, išėjus prie Baltijos jūros, užmegzti ryšius su kitomis Europos valstybėmis. Lietuvos valstybei netekti Baltarusijos ir Ukrainos reiškė prarasti reikšmingos valstybės politinį vaidmenį.
 • Livonijos karas (1558-1583 m.). Į susilpnėjusio Livonijos ordino žemes pretendavo LDK feodalai. Didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas privertė Livonijos magistrą pasirašyti pagalbos sutartį, nukreiptą prieš Rusiją, todėl ši užpuolė Livoniją. 1561m. Livonija pasidavė Lietuvai, ordinas nustojo gyvavęs. Į teritorijų dalybas ir varžybas dėl viešpatavimo Baltijos jūroje įsitraukė Švedija.

Liublino unijos (1569 m.) priežastys:

 • Nesėkmės karuose su Rusijos valstybe, baimė dėl jos nuolatinio stiprėjimo, totorių puldinėjimai, vertė Lietuvos feodalus ieškoti Lenkijos paramos.
 • Lietuva buvo įsitraukusi į Livonijos karą, todėl Lenkijai atsirado proga prisijungti tokią didelę valstybę, užvaldyti Ukrainą bei kai kurias rusų žemes.
 • Mirus Žygimantui Augustui, turėjo pasibaigti Gediminaičių dinastija. Lenkų feodalai bijojo, kad valdovu lenkai ir lietuviai išrinks ne tą patį asmenį.
 • Lietuvos bajorai troško lygių teisių su Lenkijos bajorais.

Liublino unijos sąlygos: LDK ir Lenkijos karalystė susijungia ir sudaro vieną valstybę – Respubliką (Žečpospolitą).

Bendra:

 • valdovas
 • seimas
 • pinigai
 • užsienio politika
Valstybės išlaikė savo:

 • pavadinimus
 • teritorijas
 • kariuomenes
 • teisės sistemas ir teismus
 • iždus
 • vykdomąją valdžią

Liublino unijos pasekmės:

 • Liublino unija tapo žymiu tarptautiniu įvykiu – buvo sukurta precedento neturinti Jungtinė valstybė, viena didžiausių Europoje. Užsienio santykiuose Lenkija ir Lietuva figūravo kaip viena valstybė, todėl jos žodis buvo svaresnis.
 • Sudarius uniją, Respublika galėjo sėkmingiau užbaigti Livonijos karą.
 • Unija susilpnino Lietuvos valstybingumą. Valstybės politika buvo vykdoma atsižvelgiant į Lenkijos interesus.
 • Respublika tapo ekonomiškai stiprėjančios Vakarų Europos žemdirbystės priedu.
 • Respubliką silpnino demografinės krizės, kaimynų agresija, konservatyvi vidaus ir socialinė politika.
 • Įsivyravo anarchija. Vengdama bet kokių valstybės reformų, naudodamasi vienbalsiškumu ir liberum veto, bajorija perkėlė politinį gyvenimą į seimelius ir padarė neveiksmingus centrinę valdžią ir seimą.
 • Įvyko savotiškas politinis susiskaldymas į pavietus ir didikų grupes.
 • Vyko kultūrinė polonizacija, šlėktų ekspansija į LDK žemes, bajorų ir miestiečių lenkėjimas.

Unija – susivienijimas, sąjunga. Monarchinių valstybių ar bažnyčios susijungimas.

Lenkijos ir Lietuvos valstybė – unijos pagrindu sudaryta valstybė. Bendras valdovas, įstatymų leidžiamasis organas, užsienio politika, pinigai, seimas Varšuvoje.

Bajoras – privilegijuoto pasaulietinių feodalų žemvaldžių luomo atstovas.

Šlėkta 1. Lenkų ir lietuvių smulkiųjų bajorų pajuokiamasis pavadinimas. 2. Sulenkėjęs lietuvis. 3. Plikbajoris

Seimas –  LDK ir ATR parlamentas, tautos atstovybė, aukščiausias įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas. Seimą sudarė karalius, senatas ir atstovų rūmai. Reformas daryti kliudė 1655 m. patvirtintas liberum veto.

Žygimantas Augustas (1520-1572 m.)  – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, paskutinis Gediminaičių dinastijos atstovas. Norėdamas papildyti valstybės iždą vykdė valakų reformą,; priėmė II Lietuvos Statutą, susilpninusį didžiojo kunigaikščio įtaką; patvirtino Liublino uniją. Jam valdant Lietuvoje plito humanizmas, reformacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*