Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Konspektai / Pramonės revoliucija ir socialinės permainos

Pramonės revoliucija ir socialinės permainos

Pramonės revoliucija – tai pokyčiai, kurie nuo XVIII a. vidurio iki XX a. pradžios vyko Europoje, Šiaurės Amerikoje, kai kuriose Azijos valstybės. Nuo manufaktūrų pereita prie fabrikinės gamybos, rankų darbą ėmė keisti mašinos, padaryta daug mokslinių atradimų. Svarbiausi iš jų:  garo mašina, geležinkelis, telegrafas, elektros generatorius ir benzininis vidaus degimo variklis.

Industrializacijos sklaida: Prasidėjo Didžiojoje Britanijoje. Ši valstybė mažiausiai nukentėjo per karus, čia buvo padaryta daugiausia mokslinių atradimų. Kitos valstybės:  Prancūzija, Belgija Šveicarija, JAV. Antrojoje stadijoje (XIX a. vid.) suklestėjo Vokietija. Trečioji stadija palietė Japoniją, Rusiją, Skandinaviją (XIX a. pab.).

Pokyčiai, išryškėję visuomenėje:

  • Įsigalėjo nauji socialiniai sluoksniai: kapitalistai (buržuazija) perėmė pramonę, finansus, veržėsi į politinę valdžią; samdomieji darbininkai neturėjo jokių socialinių garantijų, sudarė gyventojų daugumą; vidurinis sluoksnis (tarnautojai, menininkai, advokatai ir kt.) stengėsi atsiriboti nuo darbininkų.
  • Sparčiai augant gamybai daugėjo darbininkų, dirbančių gamyklose ir fabrikuose, todėl didėjo miesto gyventojų skaičius. Augo senieji ir kūrėsi nauji miestai.
  • Pasikeitė moters padėtis. Moterys gimdė mažiau vaikų, pasidarė laisvesnės, ėmė atkakliai siekti lygių teisių su vyrais, prasidėjo feminisčių judėjimas.
  • medicinos laimėjimai, darbo užmokesčio didėjimas, geresnė mityba, technikos naujovių pritaikymas buityje lėmė gyventojų skaičiaus didėjimą.
  • Europa nepajėgė visų įdarbinti ir išmaitinti, todėl prasidėjo masinė emigracija (daugiausia į JAV).
  • Buvo įvykdytos socialinės reformos (XIX a. pab.): sutrumpėjo darbo diena, leista steigti profsąjungas, priimti įstatymai dėl socialinių garantijų (pensijos, žalos atlyginimo ir kt.).

Kapitalas– 1. Žmogaus pagaminti produktai, kurie tarnauja tolimesnei gamybai. 2. Pinigai, vertybiniai popieriai (turtas, išreikštas bet kokia forma).

Džeimsas Vatas (1736-1819 m.)anglų inžinierius, garo variklio išradėjas, pagrindinė realistinės revoliucijos (1769m.) figūra. Išrado dar keletą mechanizmų, grįžtamąjį variklio judėjimą paverčiančiu rotaciniu judėjimu, centrifuginį reguliatorių, spaudimo matavimo prietaisą, skaitiklį, indikatorių ir kt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*